Intézkedési terv a járványügyi készenlét idejére

A Marzek Kner Packaging Kft. és Marzek FlexiLog Kft. tudatában van annak, hogy felelős foglalkoztatóként munkatársai felé, a csomagolóanyag-gyártás egyik fő résztvevőjeként pedig üzleti partnerei és a teljes lakosság felé felelősséggel tartozik.

Kiemelt figyelmet fordítunk a mindenkor érvényben lévő fokozott higiéniai eljárásrendünk betartásán túl a koronavírus elleni védekezés minél hatékonyabb megszervezésére, melynek során minden ésszerű óvintézkedést és szükséges erőfeszítést megteszünk a folyamatos és biztonságos csomagolóanyag ellátás fenntartása érdekében.

Számos intézkedést hoztunk annak érdekében, hogy minimalizáljuk a koronavírus esetleges hatásait a termelésre és a szállítási láncra:

 1. Vállalati terület látogatása, rendezvények
  1. Vállalatunk működtetésében kizárólag egészséges munkavállalóink vehetnek részt.
  2. Vállalati területre a belépési pontokon elhelyezett kézfertőtlenítő használata után engedélyezett a belépés, az orr és száj eltakarására alkalmas eszköz (maszk) használatával. Kilépéskor szintén kötelező a kézfertőtlenítő használata.
  3. Üdvözléskor a kézfogás mellőzése kötelező.
  4. Nagyobb létszámú, kis légtérben tartott személyes megbeszélések tartása nem megengedett. 5 főnél több, személyes jelenlétet igénylő szervezett megbeszélések online kerülnek megtartásra.
  5. Külsős látogató csak szükség esetén érkezhet, maszkviselés számára kötelező. Az érkező vendégek tájékoztatása erről a kötelemről és annak betartatása a fogadó Kolléga feladata.
  6. A szervezett üzemlátogatásokat határozatlan ideig felfüggesztjük.
  7. Munkaterületek elkülönítésére szolgáló rendelkezések kerültek bevezetésre.
  8. Vállalati rendezvényeink nem kerülnek megtartásra.

 2. Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása
  1. Minden belépési ponton, lifteknél szintenként, főbb találkozási pontokon baktérium- és vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, melynek használata kötelező.
  2. A szociális helyiségekben a cseppfertőzés elkerülése végett megszüntetésre kerültek a forrólevegős kézszárítók, papírtörlők kerültek kihelyezésre.
  3. A takarításhoz használt irodai takarítószerek fertőtlenítő-tartalmát megnöveltük, azokat a felületeteket, amelyekkel többen érintkeznek folyamatosan kezeljük.
  4. Műszakkezdésnél a termelésben a gépek kezelő felületeinek, valamint a közösen használt tárgyak (egér, billentyűzet) fertőtlenítése kötelező.
  5. Szociális helyiségeinkben a megfelelő távolságtartás figyelembevételével tartózkodhatnak munkatársaink.
  6. A személyi higiéné alapvető szabályairól megfelelő tájékoztatást kapnak munkatársaink, vendégeink.

 3. Teendők megbetegedés esetén
  1. „Teendők koronavírus megbetegedés észlelése esetére” eljárásrend került kialakításra, mely a megbetegedés esetére vonatkozó teendőket tartalmazza munkavállalói és munkáltatói kötelezettségek meghatározásával.
  2. Munkatársunk megbetegedését azonnal jelzi a meghirdetett protokollnak megfelelően és az NNK aktuális eljárásrendje alapján jár és járunk el a továbbiakban.
  3. Amennyiben igazolt fertőzés lép fel munkatársunknál vagy közvetlen környezetében, arról az érintett haladéktalanul értesíti a kijelölt vállalati kontakt személyt, ezt követően az NNK aktuális eljárásrendje alapján járunk el.
  4. Munkatársunk igazolt fertőzése esetén az eljárásrend szerinti fertőtlenítési protokoll alapján történő eljárás kötelező.

 4. Termelés biztosítására tett további intézkedések
  1. A folyamatos termelés biztosítására a raktárkészletek feltöltése és szükséges szinten tartása elsődleges feladat.
  2. Az országhatárokon előfordulható megnövekedett várakozási idő miatt felléphetnek késedelmes anyagbeszállítások, illetve csúszások a termékkiszállítások esetében. Ezen események kiküszöbölésére a szállítási láncunk által érintett országok intézkedéseinek fokozott figyelemmel követése elvárt. A következmények minimalizálása elsődleges feladat.
  3. Késedelmes szállításokkal érintett ügyfelek azonnali tájékoztatása közvetlen kapcsolatfelvétellel.
  4. Munkatársaink fokozott védelme érdekében kockázatcsökkentő intézkedések bevezetése folyamatos. Tájékoztatást nyújtunk azon lehetőségekről, melyekkel a fertőzés átvitelének valószínűsége, valamint a következmények súlyossága érdemben csökkenthető.
  5. Munkakörönként mérlegeljük az otthoni munkavégzés lehetőségét.
  6. Fizikai barrier alkalmazása.
  7. Helyettesítési terv készítése, külső munkaerő bevonására valló felkészülés.
  8. Alternatív ellátási láncok felkutatása.