Tanúsított környezetirányítási rendszerünk

  • ISO 14001:2004

Gazdaságos termelés az emberi környezet károsítása nélkül

A Marzek Kner Packaging Kft. célja a hosszú távú eredményes működés fenntartása és folyamatos fejlesztése a meglévő társadalmi, gazdasági, műszaki és környezeti feltételek között. Szándéka, hogy a fenntartható fejlődés rendszerének megfelelően valósítsa meg a címkék, dobozok, és egyéb nyomdatermékek tervezését, formakészítését, nyomtatását és kikészítését, és így azzal megrendelői, alkalmazottai és társadalmi környezete legmagasabb elégedettségét kívánja szolgálni.

A környezetvédelmi célok és a kapcsolódó feladatok megvalósításáért társaságunk minden alkalmazottja saját tevékenysége során felelős. A vezetők felelőssége területük irányítása, szervezése, ellenőrzése útján, a környezeti politikában foglaltak érvényesítése, a környezetirányítási rendszer követelményeinek betartásával és a folyamatos fejlesztéssel történő azonosulás kinyilvánítása.

Folyamatosan meg kívánunk felelni a környezetirányítási rendszer által meghatározott elvárásoknak, ezért:

   azonosítjuk és figyelemmel kísérjük tevékenységünk környezeti tényezőit és  

    hatásait;

   jelentősnek értékelt környezeti hatások esetén programokat indítunk azok megszüntetésére, csökkentésére és ezek eredményeit rendszeresen felülvizsgáljuk;

 a hatékony működtetés mellett, törekszünk környezetirányítási rendszerünk folyamatos fejlesztésére annak érdekében, hogy a tevékenységünkből adódó minden esetleges szennyezést megelőzzünk;

 a mindenkori környezetvédelmi jogszabályi kötelezettségeknek és az érdekelt felek vonatkozásában vállalt megfelelési kötelezettségek maradéktalanul eleget teszünk;

  alkalmazottaink rendszeres oktatásával tudatosítjuk a környezeti politikában foglaltakat és a környezetirányítási rendszer működtetésével kapcsolatos feladataikat és felelősségüket;

     munkakörülményeink megfelelő kialakításával dolgozóink részére biztonságos és egészséges munkakörnyezetet biztosítunk;

  a telephelyünkön és a magbízásunkból tevékenykedő társaságok tevékenységét rendszeresen ellenőrizzük környezeti szempontból, előírjuk a rájuk vonatkozó környezetvédelmi elvárásainkat.

 

Elkötelezzük magunkat a környezeti teljesítőképességünk folyamatos javítása, a szennyezések megelőzése és a tevékenységünkkel okozott káros környezeti hatások minimalizálása mellett.

Kiemelt figyelmet fordítunk a termék előállítási folyamatok során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok mennyiségének csökkentésére, gyűjtésük és további kezelésük körülményeinek javítására, a veszélyes anyagok felhasználásának csökkentésére, energiafelhasználási fajlagos mutatóink folyamatos javítására.

Elkötelezettségeinket érvényesítjük a Marzek Kner Packaging Kft. minden szervezeti egységére és folyamatára, és valamennyi alkalmazottjára nézve. Környezeti politikánkat, céljainkat társaságunk minden szintjén, valamint érdekelt feleink részére nyilvánosan hozzáférhetővé tesszük.