Környezetirányítási rendszerek

Tanúsított környezetirányítási rendszerünk

  • ISO 14001:2015

Gazdaságos termelés az emberi környezet károsítása nélkül

A Marzek Kner Packaging Kft. célja a hosszú távú eredményes működés fenntartása és folyamatos fejlesztése a meglévő társadalmi, gazdasági, műszaki és környezeti feltételek között. Szándéka, hogy a fenntartható fejlődés eszmerendszerének megfelelően valósítsa meg a papíralapú hagyományos címkék, a hajlított kartondobozok, az öntapadó címkék és egyéb nyomdai termékek tervezését, formakészítését, nyomtatását és kikészítését, és így azzal vevői, alkalmazottai és társadalmi környezete legmagasabb elégedettségét kívánja szolgálni.

A környezetvédelmi célok megvalósításáért társaságunk minden alkalmazottja saját tevékenységében felelős. A vezetők felelőssége területük irányítása, szervezése, ellenőrzése útján a környezeti menedzsment rendszer előírásainak betartása, a környezeti politika érvényesítése, az azzal való azonosulás kinyilvánítása.

Célunk, hogy folyamatosan megfeleljünk a környezetvédelmi elvárásoknak, ezért:

  • azonosítjuk és figyelemmel kísérjük tevékenységünk környezeti tényezőit és hatásait;
  • jelentősnek értékelt környezeti hatások esetén programokat indítunk azok megszüntetésére, csökkentésére és ezek eredményeit rendszeresen felülvizsgáljuk;
  • a hatékony működtetés mellett törekszünk környezeti menedzsment rendszerünk folyamatos fejlesztésére annak érdekében, hogy a tevékenységünkből adódó szennyezést megelőzzük;
  • a mindenkori környezetvédelmi jogszabályi kötelezettségeknek és a társaság által vállalt egyéb követelményeknek maradéktalanul eleget teszünk;
  • alkalmazottaink rendszeres oktatásával tudatosítjuk a környezeti politikát és a környezeti menedzsment rendszer működtetésével kapcsolatos feladataikat;
  • munkakörülményeink megfelelő kialakításával dolgozóink részére egészséges munkakörnyezetet biztosítunk;
  • a telephelyünkön működő társaságok tevékenységét ellenőrizzük környezeti szempontból, szerződésben rögzítjük a rájuk vonatkozó környezetvédelmi elvárásainkat;
  • tevékenységünket az ISO 14001 szabványban foglaltak szerint végezzük.

Elkötelezzük magunkat a környezeti teljesítőképesség folyamatos javítása, a szennyezés megelőzése és a tevékenységünkkel okozott káros környezeti hatások csökkentése mellett.

Ebből adódóan kiemelt figyelmet fordítunk a gyártási folyamatok során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok mennyiségének csökkentésére, gyűjtésük és további kezelésük körülményeinek javítására, a veszélyes anyagok felhasználásának csökkentésére, energiafelhasználásunk elemzésére és fajlagos mutatóink folyamatos javítására.

Elkötelezettségünket érvényesítjük a Marzek Kner Packaging Kft. valamennyi szervezeti egységében és valamennyi dolgozójára nézve. Környezeti politikánkat, céljainkat és eredményeinket nyilvánosságra hozzuk.