Minőségirányítási rendszerek

Tanúsított minőségirányítási rendszereink

 • ISO 9001:2015
 • BRC GS Packaging
 • FSC®
 • DPG

A minőség a vevők ragaszkodásának legjobb biztosítéka

A Marzek Kner Packaging Kft. nagy és jelentős iparágak bizalmát elnyerve készíti vevői számára változatos anyagok és technológiák felhasználásával termékeit. A piac folyamatosan változó elvárásainak társaságunk rugalmasan, a vevők által kért minőségű termékekkel és egyedi szolgáltatásokkal kíván megfelelni.

Elődeink jó hagyományait ismerve és tudva, tovább kívánjuk fejleszteni a szervezet működését minden elemében, hogy egységes, fejlett, fejlődésre képes, gazdaságilag eredményes társaság legyünk. Ezzel szolgálhatjuk az összes érdekelt fél: vevők, tulajdonosok, alkalmazottak, beszállítók és a társadalmi környezet jelen és jövőbeni érdekeinek érvényesülését.

A Marzek Kner Packaging Kft. alkalmazottai a kitűzött minőségcélok elérése érdekében az alábbi szempontok szerint kívánnak dolgozni:

 • különleges figyelmet fordítunk vevői kapcsolatainkra, hogy a kapcsolattartás minden fázisában elégedett legyen a kiszolgálással és az eredménnyel;
 • technológiai folyamatainkat úgy szervezzük, hogy biztosítsa a pontos és körültekintő végrehajtást, így a gyártás minden műveletében magas szintű, egyenletes minőségű termék készüljön;
 • olyan munkatársakat alkalmazunk, akik megfelelő szakmai ismeretekkel rendelkeznek és elkötelezettek a kitűzött minőségcélok megvalósítása érdekében;
 • alkalmazottainkat rendszeresen oktatjuk, hogy szakmai ismereteik birtokában képesek legyenek a változó kihívásoknak megfelelni;
 • a vevői igények teljesítése érdekében folyamatosan jó kapcsolatot tartunk fenn beszállítóinkkal, nyilvántartjuk és értékeljük teljesítményüket;
 • mérjük és értékeljük teljesítményünket annak érdekében, hogy megállapíthassuk, milyen mértékben felelünk meg az érdekelt felek elvárásainak;
 • magas műszaki színvonalú gépeink termelőképességének fenntartását rendszeres karbantartással biztosítjuk, beruházásaink a műszaki fejlődést követve új technikák és technológiák bevezetését célozzák meg;
 • tevékenységünket az ISO 9001 szabványban foglaltak szerint végezzük.

A folyamatgazdák különböző időtávú minőségcélokat tűznek ki, melyek teljesítése mérhető, s a teljesítések a feladat végrehajtásáért felelős beterjesztése alapján, vezetőségi átvizsgálás alkalmával kerülnek kiértékelésre. A fő- és mellékfolyamatok célkitűzései egymásra épülnek, melyet az éves tervkészítés során a minőségirányítási vezető értékel és koordinál. Minden alkalmazottal meg kell ismertetni a minőségi célkitűzéseket, a célok elérése érdekében szükséges teendőket és az elért eredményeket.

A teljes körű minőség az egyetlen út a folyamatos fejlődéshez és a jövedelemtermeléshez.

Biztonságos és jó minőségű csomagolóanyagot az élelmiszerláncba

A Marzek Kner Packaging Kft. nagy és jelentős iparágak bizalmát elnyerve készíti vevői számára változatos anyagok és technológiák felhasználásával termékeit. A piac folyamatosan változó elvárásainak társaságunk eleget kíván tenni. Vevőkörünk termékbiztonsági szempontú igényeit és a jó termékminőség gyártási körülményeit összhangba hozzuk annak érdekében, hogy a termékkel szemben támasztott egyeztetett elvárásokat teljesítsünk.

Kék termelési vonalat

 • működtetünk az élelmiszerbiztonsági szempontok érvényesüléséért magas higiéniai kockázatú termék csomagolóanyag gyártásánál.

A jó gyártási és higiéniai gyakorlat érvényesülése érdekében az alábbiakat tesszük:

 • az általános üzemi rendet és tisztaságot folyamatos karbantartási és felújítási tevékenységgel biztosítjuk;
 • a személyi higiénia betartását rendszeresen ellenőrizzük;
 • éves oktatási tervünk tartalmazza a csomagolóanyagok termékbiztonsági szempontú előírásait, melyet minden dolgozónak meg kell ismerni;
 • új termék gyártásának tervezésekor vagy magas higiéniai kockázatú termék csomagolóanyag rendelésekor tisztázzuk a termékbiztonságra vonatkozó igényeket;
 • a gyártás során és a gyártást kiszolgáló területek tevékenysége olyan legyen, hogy a termékbiztonsági elvárásoknak eleget tudjunk tenni;
 • anyagbeszállítóinktól elvárjuk, hogy az anyagok feleljenek meg a hazai és az EU termékbiztonsági előírásainak;
 • rendszeresen elemezzük működésünket, szükség esetén helyesbítő és megelőző intézkedéseket hozunk.

Minden alkalmazottnak ismerni kell termékbiztonsági célkitűzéseinket, a célok elérése érdekében szükséges teendőket és az elért eredményeket.

Mindent megteszünk a jövőben is cégünk és termékeink folyamatos fejlődése, fejlesztése érdekében.

Célunk, hogy termék átvétel alkalmával termékbiztonsági okból ne kerüljön sor vevői visszautasításra.

Értékek mellett való elkötelezettség

A Marzek Kner Packaging Kft. elkötelezettséget vállal arra, hogy eleget tegyen a mindenkor hatályban lévő és a cég által tanúsíttatott FSC® Chain of Custody Certification-nek.

Ennek megfelelően nyilatkozunk, hogy sem közvetlenül, sem közvetve nem veszünk részt:

 • illegális fakitermelésben, illetve illegális faanyag vagy erdei eredetű termékek kereskedelmében;
 • hagyományos és emberi jogok megsértésébe az erdei műveletek során;
 • nagy természeti értékek elpusztításában az erdészeti műveletek során,
 • az erdők jelentős átalakításában, ültetvényekké vagy nem erdő célú használatában;
 • genetikailag módosított szervezetek bevezetésében az erdei műveletek során;
 • az ILO (az ENSZ Nemzetközi Munkajogi Szervezete) Központi Egyezményei bármelyikének megsértése az ILO által 1988-ban elfogadott „A munkára vonatkozó alapvető elvek és jogok" nyilatkozat értelmében. 

Munkafolyamataink szervezésében meghatároztuk a felelősségeket és hatásköröket, a fentiek maradéktalan teljesülése érdekében.

Olyan nyomon követési rendszert vezettünk be, mely azonosítja a vásárolt alapanyag életútját a nyomdánkban történő beérkezéstől kezdődően a feldolgozás minden szakaszán át, az értékesítésig.

DPG Tanúsítvány

.

Minőségpolitika

A minőség a vevők ragaszkodásának legjobb biztosítéka

 A Marzek Kner Packaging Kft. nagy és jelentős iparágak bizalmát elnyerve készíti vevői számára változatos anyagok és technológiák felhasználásával termékeit. A piac folyamatosan változó elvárásainak társaságunk rugalmasan, a vevők által kért minőségű termékekkel és egyedi szolgáltatásokkal kíván megfelelni.

Elődeink jó hagyományait ismerve és tudva, tovább kívánjuk fejleszteni a szervezet működését minden elemében, hogy egységes, fejlett, fejlődésre képes, gazdaságilag eredményes társaság legyünk. Ezzel szolgálhatjuk az összes érdekelt fél: vevők, tulajdonosok, alkalmazottak, beszállítók és a társadalmi környezet jelen és jövőbeni érdekeinek érvényesülését.

A Marzek Kner Packaging Kft. alkalmazottai a kitűzött minőségcélok elérése érdekében az alábbi szempontok szerint kívánnak dolgozni:

 • különleges figyelmet fordítunk vevői kapcsolatainkra, hogy a kapcsolattartás minden fázisában elégedett legyen a kiszolgálással és az eredménnyel;
 • technológiai folyamatainkat úgy szervezzük, hogy biztosítsa a pontos és körültekintő végrehajtást, így a gyártás minden műveletében magas szintű, egyenletes minőségű termék készüljön;
 • hatékony gyártási műveletekkel és hatékony ellenőrzéssel végezzük tevékenységünket;
 • olyan munkatársakat alkalmazunk, akik megfelelő szakmai ismeretekkel rendelkeznek és elkötelezettek a kitűzött minőségcélok megvalósítása érdekében;
 • alkalmazottainkat rendszeresen oktatjuk, hogy szakmai ismereteik birtokában képesek legyenek a változó kihívásoknak megfelelni;
 • a vevői igények teljesítése érdekében folyamatosan jó kapcsolatot tartunk fenn beszállítóinkkal, nyilvántartjuk és értékeljük teljesítményüket;
 • mérjük és értékeljük teljesítményünket annak érdekében, hogy megállapíthassuk, milyen mértékben felelünk meg az érdekelt felek elvárásainak;
 • magas műszaki színvonalú gépeink termelőképességének fenntartását rendszeres karbantartással biztosítjuk, beruházásaink a műszaki fejlődést követve új technikák és technológiák bevezetését célozzák meg;
 • tevékenységünket az ISO 9001 szabványban foglaltak szerint végezzük.

A folyamatgazdák különböző időtávú minőségcélokat tűznek ki, melyek teljesítése mérhető, s a teljesítések a feladat végrehajtásáért felelős beterjesztése alapján, vezetőségi átvizsgálás alkalmával kerülnek kiértékelésre. A fő- és mellékfolyamatok célkitűzései egymásra épülnek, melyet az éves tervkészítés során a minőségbiztosítási vezető értékel és koordinál. Minden alkalmazottal meg kell ismertetni a minőségi célkitűzéseket, a célok elérése érdekében szükséges teendőket és az elért eredményeket.

Elkötelezettségeinket érvényesítjük a Marzek Kner Packaging Kft. minden szervezeti egységére és folyamatára, és valamennyi alkalmazottjára nézve. Minőségpolitikánkat, céljainkat társaságunk minden szintjén, valamint érdekelt feleink részére nyilvánosan hozzáférhetővé tesszük

A teljes körű minőség az egyetlen út a folyamatos fejlődéshez és a jövedelemtermeléshez.